×

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?
  • Vprašanje:

    Prosim za pomoč pri oblikovanju navodila: Prosimo, da vrnete gradivo na svoje mesto. Ne bi bilo pravilno na njegovo mesto?


    Odgovor:

    Povratni svojilni zaimek praviloma izraža lastnino osebka, v vašem primeru, ko govorimo o stalni besedni zvezi in prenesenem pomenu, kjer se naravna slovnična pravila pogosto izneverijo, pa je njegova uporaba običajna in ustaljena. Kot navaja že Toporišič v Slovenski slovnici (2004: 343), je v danem primeru povratni svojilni zaimek uporabljen v pomenu 'pravi' (Vse je treba spraviti na svoje mesto 'pravo'). Podobno še: Vse ob svojem času 'pravem, primernem'. Mogoče je izhajati tudi iz predpostavke, da gradivo ima svoje mesto, v kateri splošni svojilni zaimek dejansko izraža lastnino osebka. Torej: Prosimo, da gradivo vrnete na svoje mesto.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (november 2013)


Prijavite se za odgovor