×

Sklanjanje priimka »van Staa«
 • Vprašanje:

  Ali je mogoče priimek van Staa sklanjati tudi po drugi moški sklanjatvi, tako kot vse druge priimke oseb moškega spola, in je v rodilniku torej pravilno oboje: Herwiga VAN STAAJA in Herwiga VAN STAAJE?


  Odgovor:

  Moške priimke, ki jih izgovorimo s končnim naglašenim a (glede na to, da je a edini samoglasnik v besedi, o naglašenosti sploh ne dvomimo), ne sklanjamo po dveh sklanjatvah, temveč le po prvi moški tako, da osnovo podaljšujemo z j:

  Herwig van Staa
  Herwiga van Staaja
  Herwigu van Staaju ...

  Po tem vzorcu sklanjamo večinoma prevzeta imena (Zola Zolaja ...;) in besede (abonma abonmaja ...).

  Svojilni pridevnik je van Staajev.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.