×

Uporaba vejice pri predlogih »od ... do« pri naštevanju
 • Vprašanje:

  V naboru že odgovorjenih vprašanj mi ni uspelo najti razlage, kako je z vejico, kadar pri naštevanju uporabljamo od ... do.

  Primer:

  Revija bo pokrivala različne tematike: od arheologije, zgodovinopisja, geografije, etnologije do digitalne humanistike.

  ali

  Revija bo pokrivala različne tematike: od arheologije, zgodovinopisja, geografije, etnologije, do digitalne humanistike.

  Ali se pred do zapiše vejico ali ne?


  Odgovor:

  V vašem primeru pred do ni vejice, kar nazorno vidimo iz malo preurejenega, kjer vejice gotovo ne bi pisali:

  • Tematike segajo od arheologije do digitalne humanistike.

  V vašem primeru je za od zapisanih več naštevalnih enot, ki so med seboj ločene z vejico; zadnjo od njih lahko iz stilističnih razlogov nadomestimo z veznikom in.

  Vaš prvi primer je torej zapisan ustrezno, namesto dvopičja pa bi lahko stala ali vejica ali nestični pomišljaj:

  • Revija bo pokrivala različne tematike: od arheologije, zgodovinopisja, geografije, etnologije do digitalne humanistike.

  Vejica pred do bi bila nujna, če bi na tistem mestu končevala vrinjeni stavek:

  • Tematike segajo od arheologije in zgodovine, kar že sámo po sebi napoveduje izjemno širino, do digitalne humanistike.

  Peter Weiss (oktober 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.