×

Uporaba vejice pri predlogih »od ... do« pri naštevanju
 • Vprašanje:

  V naboru že odgovorjenih vprašanj mi ni uspelo najti razlage, kako je z vejico, kadar pri naštevanju uporabljamo od ... do.

  Primer:

  Revija bo pokrivala različne tematike: od arheologije, zgodovinopisja, geografije, etnologije do digitalne humanistike.

  ali

  Revija bo pokrivala različne tematike: od arheologije, zgodovinopisja, geografije, etnologije, do digitalne humanistike.

  Ali se pred do zapiše vejico ali ne?


  Odgovor:

  V vašem primeru pred do ni vejice, kar nazorno vidimo iz malo preurejenega, kjer vejice gotovo ne bi pisali:

  • Tematike segajo od arheologije do digitalne humanistike.

  V vašem primeru je za od zapisanih več naštevalnih enot, ki so med seboj ločene z vejico; zadnjo od njih lahko iz stilističnih razlogov nadomestimo z veznikom in.

  Vaš prvi primer je torej zapisan ustrezno, namesto dvopičja pa bi lahko stala ali vejica ali nestični pomišljaj:

  • Revija bo pokrivala različne tematike: od arheologije, zgodovinopisja, geografije, etnologije do digitalne humanistike.

  Vejica pred do bi bila nujna, če bi na tistem mestu končevala vrinjeni stavek:

  • Tematike segajo od arheologije in zgodovine, kar že sámo po sebi napoveduje izjemno širino, do digitalne humanistike.

  Peter Weiss (oktober 2018)


Prijavite se za odgovor