×

Ali obstajajo tudi neštevni dvojinski samostalniki?
 • Vprašanje:

  Poznamo množinske neštevne samostalniki (npr. možgani) in neštevne edninske samostalnike (npr. zrak).

  Ali obstajajo mogoče tudi neštevni dvojinski samostalniki?


  Odgovor:

  Tak primer je ime ozvezdja Dvojčka, ki nastopa v dvojini, ne pa tudi v ednini ali množini: Merkur vlada Devici in Dvojčkoma. Posamezna od teh dveh zvezd, če hočemo biti natančnejši, astronomski, se imenuje ali Kastor ali Poluks. Enake slovnične lastnosti ima ime ozvezdja Ribi, ki se prav tako uporablja le dvojinsko: Polarnost med Devico in Ribama. (Ti dve zemljepisni imeni sta kot dvojinski zapisani v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2000.)

  Nekatere sklonske dvojinske oblike teh dveh imen so enake množinskim le na videz in niso množinske: v znamenju Dvojčkov, Venera bo v Dvojčkih, v ozvezdju Rib ... V nasprotju z nedvomno dvojinskim (ali samodvojinskim) samostalnikom Dvojčka za ime ozvezdja lahko samostalnik dvojček nastopa v ednini (moj brat dvojček Gal), množini (rodili so se jima trije dvojčki) ali dvojini (Najljubši so mi trenutki, ki jih preživim v naravi s svojima otrokoma, dvojčkoma Taro in Timom) in ni v slovničnem pogledu (enako kot samostalnik riba) glede števnosti nič posebnega. Samostalnik starši v primerjavi z obema zemljepisnima imenoma največkrat nastopa množinsko, pa tudi v ednini in dvojini.

  Peter Weiss (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.