×

Sklanjanje lastnega imena »Štef«
  • Vprašanje:

    Sklanjanje lastnega imena »Štef«


    Odgovor:

    Prva moška sklanjatev brez posebnosti: Štef, Štefa, Štefu, Štefa, pri Štefu, s Štefom.

    Marko Snoj (november 2013)