×

Zapis skupaj (»kdove«) in narazen (»kdo ve«) ter vejica
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja kakšno pravilo, zakaj se za kdove ne piše vejica, za kdo ve pa?

  Kdove kaj se mu plete po glavi.
  Kdo ve, kaj se mu plete po glavi.

  Vem sicer, da je v drugem primeru vejica zaradi dveh stavkov (osebkov odvisnik). Pri prvem primeru, kjer je cel stavek združen v eno besedo, mi pa ni povsem jasno, zakaj se tam vejica ne piše. Morda zaradi tega, ker združek igra vlogo prislova?


  Odgovor:

  V prvem primeru gre za sklop (kdo + ve > kdove), ki ima tako kot sorodni bogve vlogo členka. Oba sta tudi pomensko sorodna, saj izražata negotovost ali nezanimanje (več o členku bogve lahko preberete v Slovarju slovenskih členkov A. Žele). Členki zgolj modificirajo pomen sestavine, ob kateri se v povedi pojavijo, zato od nje niso ločeni z vejico (razen če so v vlogi dostavka -- tak primer je tudi v navedenem slovarskem sestavku).

  Pogosto pa se zgodi, da uporabimo zvezo kdo ve (ali bog ve) v njenem prvotnem pomenu; takrat je ta seveda v vlogi glavnega stavka in od odvisnika ločena z vejico, kot ugotavljate že sami.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.