×

Sklanjanje imena »Dundek«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja moški priimek Dundek.


  Odgovor:

  Predvidevali ste prav. Priimek Dundek z različico Dündek je bil leta 1931 zapisan v Murski Soboti in okolici (Bezlaj, Začasni slovar slovenskih priimkov), leta 2000 pa je bilo nosilcev priimka Dundek v Sloveniji 30. Izvira iz hrvaškega pojma dundo, ki v hrvaščini pomeni 'stric', in to v sorodstvenem smislu in kot pravijo mlajši starejšemu moškemu, tudi ko govorijo o njem.

  Naš pravopis pričakuje od nas v stranskih sklonih rabo oblike brez polglasnika, štajersko (pogovorno, narečno) pa je rado z njim. Podoben je priimek zagrebškega glasbenika Darka Rundeka, pri katerem najdemo v slovenščini v Gigafidi dve rodilniški različici, Rundka in Rundeka. Tudi razmerje med rodilniškima oblikama priimka Umek (Umeka in Umka) je v Gigafidi približno uravnoteženo (443 proti 396, SP 2000 ima seveda samo krajšo rodilniško obliko). Krajevno ime Cmurek (prav tako z vzhoda Slovenije) pa ima tudi v SP 2000 rodilnik Cmureka (in slovenščine zaradi tega ni konec).

  Mogoče v kako smer kaže podobna obravnava priimkov na -čec v knjižnem jeziku v zadnjih desetletjih: priimek Maučec z rodilnikom Maučca povzroči težavno obliko svojilnega pridevnika Mauččev, zato v novejši rabi pri strukturno enakih priimkih Črnčec in Živčec že prevladuje rodilnik Črnčeca in Živčeca ter pridevniških oblik Črnčečev in Živčečev (ne morda Živčecev), kar pomeni tudi rodilnik Maučeca in svojilni pridevnik Maučečev.

  Peter Weiss (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.