×

Vejica ali ne?
 • Vprašanje:

  Na nekem forumu se je pojavilo vprašanje glede postavitve vejice, kjer pa so bila mnenja deljena. Zanima me vejica v oklepaju. Ali je odvečna ali ne? Primer se glasi:

  V trgovini(,) s sicer rabljenimi, ampak še vedno kvalitetnimi oblačili, so cene zelo ugodne.

  Naj omenim še to, da je težave povzročala beseda sicer. Če te ne bi bilo, ne bi bilo dileme, da vejica tam ni potrebna.


  Odgovor:

  Stava prve vejice je v vašem primeru odvisna od pomena. Če jo postavite, iz vsega, kar sledi, naredite vrivek -- torej podatek o tem, da gre za trgovino z "rabljenimi, a še vedno kvalitetnimi oblačili", postavljate v ozadje, v ospredje pa postavljate podatek, da so cene v trgovini (za razliko od npr. spleta), zelo ugodne:

  V trgovini, s sicer rabljenimi, ampak še vedno kvalitetnimi oblačili, so cene zelo ugodne.

  Če prve vejice ne postavite, pa tudi za zadnjo ni skladenjskih razlogov. Vejica pred ampak namreč označuje zgolj protivnost znotraj desnega prilastka (rabljen, ampak kvaliteten). Ne gre torej za vejico, ki bi vpeljala vrivek, zaradi katerega bi nato potrebovali še eno, ki bi ga zaključila. Vrivki so skladenjsko in pomensko samostojne enote, zato mora poved delovati celovito, tudi če ga iz nje odstranimo. Vaša poved z dvema vejicama tega preizkusa ne opravi (za razliko od zgornje):

  V trgovini s sicer rabljenimi, ampak še vedno kvalitetnimi oblačili, so cene zelo ugodne. > V trgovini s sicer rabljenimi [...] so cene zelo ugodne. (= nesmiselna poved)

  Ustrezno je torej:
  V trgovini s sicer rabljenimi, ampak še vedno kvalitetnimi oblačili so cene zelo ugodne.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.