×

Polstavčni prilastek
 • Vprašanje:

  Ali je pravilno povezanemu ali povezanim? Kot da bi prejeli trajno cepivo proti stresu, povezanemu z možnostjo za padec njihovega ugleda.


  Odgovor:

  Ustrezen zapis se glasi: Kot da bi prejeli trajno cepivo proti stresu, povezanemu z možnostjo za padec njihovega ugleda.

  Gre za polstavčni prilastek, ki stoji navadno desno od samostalniškega jedra (stres) in se z njim tudi ujema (dajalnik).

  Helena Dobrovoljc (november 2013)


Prijavite se za odgovor