×

Večdelni veznik ali samostojna enota?
 • Vprašanje:

  Ali je v povedi Na mizah so bili črnilniki, kamor so pomakali kovinska peresa, nataknjena na lesena držala, in nato z njimi pisali. in nato večbesedni veznik?


  Odgovor:

  V vašem primeru zveza in nato ni vezniška, temveč veznik in povezuje stavka … so pomakali kovinska peresa in z njimi pisali. Vejica pred in označuje konec vrinjenega pridevniškega polstavka, ki se nanaša na samostalnik peresa.

  Večbesedni vezniki sestojijo navadno iz zveze prislova/členka in veznika (češ da ...) ali predloga, kazalnega zaimka in veznika (s tem da).

  V zgledu, ki ste ga navedli, imata tako veznik in kot prislov nato samostojni vlogi.

  Helena Dobrovoljc (november 2013)