×

Podobni glagoli: »zadostovati« in »zadoščati«; »zgrabiti« in »zagrabiti«
 • Vprašanje:

  Navedel bom dva zelo podobna, če ne kar sopomenska, primera glagolov, pri katerih me zanima, ali se morda le v čem razlikujejo ali ne:

  • zadostovati in zadoščati
  • zgrabiti in zagrabiti

  Tako v prvem kot v drugem primeru sta glagola kot gesli v SSKJ-ju bolj ali manj istega pomena. Prav tako imata glagola v obeh primerih isti glagolski vid (prvi primer: nedovršnik, drugi primer: dovršnik).

  Kaj me pravzaprav zanima? To, ali se ti glagoli morda le v čem razlikujejo? Ali je v rabi kdaj bolj ustrezen prvi glagol kot drugi oziroma obratno?


  Odgovor:

  O pomenu obeh glagolov v parih ste se že poučili iz SSKJ, naš odgovor pa se nanaša na vprašanje o normativni vrednosti: obe varianti glagolov v obeh primerih sta z vidika knjižnega jezika enako sprejemljivi in nobene ne favoriziramo.

  V primeru para zadostovati – zadoščati gre za pravo sopomenskost.
  Pri drugem je sopomenskost vezana zgolj na posamezne pomene, npr.:

  • zgrabiti v pomenu 'začeti intenzivno delati ' = zagrabiti
  • zagrabiti v pomenu 'močno, sunkovito prijeti' = ekspresivno zgrabiti

  Helena Dobrovoljc (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.