×

Nobeden in nihče
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja pomenska razlika med nobeden in nihče.


  Odgovor:

  Kot pravi Toporišič v Slovenski slovnici (2014: 312–313), nikalni samostalniški zaimek nihče zaznamuje 'kako osebo' in se sklanja tako kot oziralni zaimek: nihče nikogar nikomur nikogar nikomer nikomer, npr.

  • Nihče mu ne more nič očitati,
  • Nikomur ni mar zame,
  • Ne obsojam nikogar.

  Namesto njega se uporabljajo posamostaljeni pridevniški nikalni zaimki nobeden nobena nobeno, ki razlikujejo spol (moški, ženski ali srednji) in število (ednina, dvojina ali množina) nanosnika, npr.

  • Vse to se je torej dalo videti in razumeti, le oglasil se ni nobeden,
  • Nobenemu ni prišlo na misel, da bi otresel blato s čevljev,
  • Nobene ni prepoznal,
  • Jaz nisem navijač nobenih, sem navijač nogometa,
  • Z nobenimi nismo zadovoljni.

  Če torej želimo poudariti zgolj osebo (ne glede na število oz. spol), uporabimo samostalniški zaimek nihče (torej za sporočanje nekih univerzalnih, vsesplošno veljavnih resnic), kadar pa je poudarek na spolu oz. številu, izbiramo med nobeden nobena nobeno.
  V splošnem sta zaimka nihče in nobeden zamenljiva (Nihče se ne zmeni zame : Nobeden se ne zmeni zame), če le ni v ospredju želja po razlikovanju spola, npr. Nobena (ženska, prijateljica, soseda) se ne zmeni zame.
  V preneseni rabi se namesto nihče oz. nič za poudarjanje uporabljajo zveze kot npr. noben človek, živa duša, tudi noben hudič, npr.

  • Vem, da noben človek ni popoln,
  • Nikjer ni bilo žive duše,
  • Noben hudič mi ne bo vzel stanovanja.

  Nataša Gliha Komac (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.