×

Naglas krajevnega imena »Črnomelj«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšna je kakovost naglasa pri krajevnem imenu Črnomelj. Po SP-ju (normativno) naj bi izgovarjali ozko, a ga domačini menda izgovarjajo široko.


    Odgovor:

    Ozki ó v zemljepisnem imenu Črnomelj navajata že Krajevni leksikon Slovenije in leksikon Slovenska krajevna imena, po katerih ga povzema tudi Slovenski pravopis 2001. Nekdaj so namreč v imenovalniški in tej enaki tožilniški obliki izgovarjali ozki ó, v preostalih sklonskih oblikah pa širokega. Danes se je že ustalila izreka s širokim ô tudi v imenovalniku in tožilniku. Pravilni zapis Črnômelj – tako namreč zdaj govorijo domačini, Belokranjci, Dolenjci pa tudi velika večina govorcev preostalih delov Slovenije, boste v novejši literaturi našli le v nenormativnem Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

    Marko Snoj (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.