×

Naglas krajevnega imena »Črnomelj«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšna je kakovost naglasa pri krajevnem imenu Črnomelj. Po SP-ju (normativno) naj bi izgovarjali ozko, a ga domačini menda izgovarjajo široko.


    Odgovor:

    Ozki ó v zemljepisnem imenu Črnomelj navajata že Krajevni leksikon Slovenije in leksikon Slovenska krajevna imena, po katerih ga povzema tudi Slovenski pravopis 2001. Nekdaj so namreč v imenovalniški in tej enaki tožilniški obliki izgovarjali ozki ó, v preostalih sklonskih oblikah pa širokega. Danes se je že ustalila izreka s širokim ô tudi v imenovalniku in tožilniku. Pravilni zapis Črnômelj – tako namreč zdaj govorijo domačini, Belokranjci, Dolenjci pa tudi velika večina govorcev preostalih delov Slovenije, boste v novejši literaturi našli le v nenormativnem Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

    Marko Snoj (november 2013)


Prijavite se za odgovor