×

Kaj pomeni, če je nekaj »kritiško hvaljeno«?
 • Vprašanje:

  Zlasti v zadnjem obdobju v nekaterih medijih večkrat beremo o kritiško hvaljenem filmu, delu, plošči ...

  Na primer: Težko pričakovani naslednik Gibonnijeve odlično prodajane in
  kritiško hvaljene plošče Mirakul bo končno ugledal luč sveta.

  Če si razlagam prav, gre za nekaj, kar hvalijo kritiki oziroma nekaj, kar je hvaljeno pri kritikih
  ali v kritikah.
  Gre torej za ozirni prislov s podstavo hvaljen glede na kritiko/kritike?

  Zanima me, ali je v slovenščini raba te besedne zveze in podobnih ozirnih prislovov slogovno nezaznamovana.

  V pravopisu na primer najdemo medijsko odmeven z oznako publicistično.
  Bi torej lahko razumeli, da nas pravopis v drugih zvrsteh besedil usmerja k odločitvi za zapis: "primer, ki je odmeval v medijih"?

  In v primeru kritiško hvaljenega raje: plošča, ki jo hvalijo kritiki?


  Odgovor:

  Tako pri pridevniku kritiški kot iz njega izpeljanem prislovu kritiško v pomenih, kot jih navajate, bi težko govorili o slogovni zaznamovanosti v smislu, da bi v knjižnem besedilu izrazito izstopala ali pritegovala pozornost (pojavljata se npr. v virih, kot so Dnevnik, Delo, Mladina, v stvarnih besedilih ipd.)

  Slovarski opis v SSKJ2 sicer pri kritiški res navaja kvalifikator "knjižno" (medtem ko mu pravopis SP 2001 ne pripisuje nobene oznake), vendar to predvsem nakazuje, da gre za besedila, v katerih se nekoliko pogosteje govori o kulturi, literaturi, umetnosti, njihovem vrednotenju ipd.

  Oznaka "publ." pri medijsko v SP 2001 se nanaša na tedaj še ne povsem uveljavljeno poimenovanje (množični) mediji za "(množična) občila", in ni povezana s samo rabo prislova medijsko.

  Takšna prislovna, iz ustreznega pridevnika izpeljana (npr. medijski > medijsko, kritiški > kritiško) tvorba je ustrezna, jezikovnosistemska in odraža jezikovno težnjo po ekonomičnosti (s tvorno uporabo že obstoječega v čim krajši obliki povedati čim več), v navedenem primeru tako npr. namesto odvisnika "ki ga hvalijo/priznavajo kritiki" pretvorba > "kritiško hvaljen/priznan (kar sta pri kritiški tudi dve tipični kolokaciji).

  Domen Krvina (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.