×

Kako v slovenščini pisati predimke v tujih priimkih?  • Mamici Portugalki in očetu Slovencu se je rodila v Angliji hčerka. Zaprosili so za rojstni list in potni list v Sloveniji na osnovi angleškega rojstnega lista. Njeno ime in priimek vsebuje ime in oba priimka, portugalski in slovenski. V Angliji so vse črke imena in priimka zapisali z velikimi tiskanimi črkami. Matičarka vztraja, da mora biti zapis v rojstnem listu "De" z veliko začetnico. S tem se ne strinjamo, ker je originalen portugalski zapis predloga "de" pred priimkom z malo.
    Kakšno je vaše mnenje?  • V skladu s pravopisnim pravilom v členu 46 se predimki v slovenščini pišejo tako, kot je v navadi v jeziku, iz katerega prihajajo.
    S tem zagotavljamo identifikacijo oseb po priimku, saj posamezniki lahko živijo v različnih državah, pa se vseeno pišejo enako. Priimkov ne moremo preoblikovati v skladu z navadami v posameznih državah.


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.