×

Izpust vezaja v zemljepisnem imenu
 • Vprašanje:

  O rabi nestičnega vezaja v stvarnem imenu Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož smo že govorili. Zanima pa me, če je v takšnih primerih (npr. v publicističnih besedilih) mogoče vezaj izpustiti - v »uradnem nazivu« tega imena vezaja namreč ni. Menim, da ne, saj gre za priredni sestavini, ki se razlikujeta npr. od Ljubljana center, Maribor Pobrežje. Hvala za odgovor.


  Odgovor:

  Po aktualnih pravopisnih pravilih v Slovenskem pravopisu 2001 (člen 69), ki jih potrjujejo tudi določila komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, predstavljena tudi v prispevku Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v registru zemljepisnih imen in registru prostorskih enot, govorimo o dveh tipih imen.

  Prvo je dvojno ime, in sicer gre za dve istovrstni imeni, ki sta enakovredni, tj. v prirednem razmerju, tako kot so Ptuj - Ormož, Šmarje - Sap, Videm - Dobrepolje, in ju pišemo povezane z nestičnim vezajem. Označujejo pa eno danost, npr. združeni imeni Miren in Kostanjevica na Krasu (imeni naselij) sta povezani v Miren - Kostanjevica pri imenu občine.

  Če nestični vezaj izpustimo, ne gre več za »dvojno« ime, temveč za dvodelno ime, ki se nanaša na eno geografsko danost. Imeni nista več priredno povezani, temveč je med njima podredno razmerje: eno je del drugega, npr. Ljubljana Črnuče.

  Izpust ločila torej ima posledice. Če bi govorili o Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož, bi postavljali enakovredni imeni v podredno razmerje.

  Res pa je, da se tega dogovornega pravila v rabi premalo zavedamo in da je nestični vezaj kot ločilo med uporabniki neuzaveščeno, v zadnjih časih pa ga zlasti pri dvojnih priimkih uporabniki pogosto opuščajo, kar se prenaša tudi v druge položaje, npr. k stvarnim in zemljepisnim lastnim imenom.

  Helena Dobrovoljc (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.