×

Darwinovi/darwinovi ščinkavci – velika ali mala začetnica?
 • Vprašanje:

  Pišemo omenjeno besedno zvezo (darwinovi ščinkavci) z veliko ali z malo začetnico?


  Odgovor:

  Zveza, po kateri sprašujete, je nekoliko neobičajna, saj ne gre za poimenovanje živalske vrste, temveč za skupino 14 vrst ptic z Galapaškega otočja, za katere je Charles Darwin postavil domnevo, da so vse potomci ene vrste.

  Trenutni pravopis sicer za vsa (vrstna) poimenovanja rastlin in živali določa, da jih pišemo z malo začetnico, vendar to določilo nikoli ni zares zaživelo pri poimenovanjih, ki vsebujejo svojilni pridevnik iz priimka osebe, ki je neko rastlinsko vrsto oz. žival (predvidevam) prva opisala. V tem so namreč ta poimenovanja zelo podobna kategoriji, ki je že sedaj po pravopisu pisana z veliko, to pa so besedne zveze, ki označujejo t. i. "duhovno last" pri izumih, iznajdbah, izrekih, oz. pri katerih gre za častna poimenovanja (npr. Ludolfovo število, Newtonov zakon, Beaufortova lestvica, Higgsov bozon, Hipokratova prisega, Mozartove kroglice).

  V skladu z rabo zato za prenovljena pravopisna pravila predlagamo dvojnični zapis, in sicer z veliko začetnico na prvem mestu, npr. Sprengerjev/sprengerjev beluš, Zoisova/zoisova zvončica, Scopolijev/scopolijev kozliček, Brandtov/brandtov netopir.

  Čeprav pri Darwinovih/darwinovih ščinkavcih -- kot rečeno -- ne gre za poimenovanje (ene) živalske vrste, pa gre za poimenovanje v čast posamezniku, zato bi tudi za to zvezo predlagala dvojnični zapis s prednostno veliko začetnico.

  Tina Lengar Verovnik (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.