×

Pisno označevanje vikanja v dvojini
 • Vprašanje:

  Prosim za odgovor na 2 vprašanji.

  1. Na spletu in v oglasnih sporočilih se vse pogosteje namesto povratnega svojilnega zaimka rabi svojilni zaimek, npr. Vpišite Vaše geslo, Spustite Hollywood v Vaš dom, Vzemite Vašo kartico ... Ali je to (knjižno) sprejemljivo?

  2. Ali se vikalna oblika uporablja le v ednini? Kaj napišemo, če naslavljamo npr. dve profesorici, npr. Spoštovani profesorici! Prosim vaju/Vaju/Vas(?!)?


  Odgovor:

  V slovenščini se za izražanje svojine osebka uporablja povratni svojilni zaimek svoj. Primeri, ki jih navajate, torej v slovenskem knjižnem standardu niso dopustni. Nastali so pod vplivom angleščine in drugih zahodnih jezikov, ki povratnih zaimkov ne poznajo, botruje pa jim slabo poznavanje slovenskega jezika.

  Vikanje je na izrazni ravni razvidno samo pri obračanju na eno osebo. Le v pisni obliki ga je mogoče razširiti na dve, če pišemo zaimek za drugo osebo dvojine z veliko začetnico. Torej: Spoštovani profesorici, prosim Vaju

  Marko Snoj (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.