×

Kateri predlog uporabiti pred formulo CO2: s ali z?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je pravilna raba predloga s/z v tem stavku:
  Pogasimo ga s/z CO2.

  Če formulo preberemo kot "ce o dva", potem je smiselno uporabiti predlog s, če pa to preberemo kot "ogljikov dioksid", je smiselna uporaba predloga z. Kako je torej pravilno?


  Odgovor:

  Kemijske formule, sestavljene iz simbolov za kemijske elemente in pogosto tudi številk, so načeloma omejene na strokovna besedila. Vsaj nekaj pa je tudi takih, ki so splošneje znane in se -- namesto poimenovanj spojin -- pojavljajo tudi v drugih žanrih. Poleg CO2 za ogljikov dioksid sta taki vsaj še H2O za vodo in NaCl za natrijev klorid (oziroma kuhinjsko sol). Kadar naletimo nanje v nestrokovnih besedilih, jih pogosto preberemo kar črkovalno. V takem primeru izbira predložne različice z oziroma s v zapisu seveda sledi izgovoru prve črke v formuli: zapisali bi "s CO2", "s H2O" in "z NaCl". Tak zapis ne preprečuje branja "z ogljikovim dioksidom", "z vodo" in "z natrijevim kloridom / s kuhinjsko soljo"; podobno kot zapis "ob 19.00", torej "ob devetnajst nič nič", ne preprečuje branja "ob devetnajstih", "ob devetnajsti uri" ali celo "ob sedmih zvečer". Če se želite morebitnim dilemam izogniti, pa bo najbolje, da namesto Pogasimo ga s CO2 zapišete kar Pogasimo ga z ogljikovim dioksidom.

  Tina Lengar Verovnik (november 2018)