×

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«
 • Vprašanje:

  V slovenskih medijih prevladuje zapis Mohamed Mursi, čeprav piše včasih kdo tudi Morsi. V naših prevodih je večinoma Morsi. Kako predlagate zapis?


  Odgovor:

  V slovenščini se pri podomačevanju iz arabščine prečrkovanega u pojavljata tako u kot o. Pri posvetu z govorko arabskega jezika, go. M. Stankovič, ki je pripravila tudi smernice v pravopisnih pravilih (gl. Slovenski pravopis, člen 1211), je pri imenu Muḥammad Muḥammad Mursī pozicija o-ja v imenu Mohamed enaka poziciji o-ja v imenu Morsi, čeprav se pojavlja tudi oblika Mursi. Enako pozicijo obeh glasov potrjuje tudi raba v nekaterih tujih jezikih, npr. ruščini (Мурси, Мухаммед), češčini (Muhammad Mursí), francoščini (Mohamed Morsi), po drugi strani pa je očitna arbitrarnost razvidna iz oblik npr. v hrvaščini in srbščini na Wikipediji (Mohamed Mursi; Muhamed Morsi). Pravopisna pravila še pravijo, da je smiselno uporabljati tisto obliko, ki se uveljavi v rabi, npr. Koran.

  Glede na uveljavljenega Mohameda, bi torej dali prednost podomačitvi z o-jem.

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.