×

Figa ali smokva?
 • Vprašanje:

  Zanima me kateri izraz je ustreznejši figa ali smokva. Kateri v slovenščini starejši, kdaj in od kod sta prišla k nam in ali je izraz smokva ljudski ter kje ga preprosti ljudje uporabljajo?


  Odgovor:

  Oba izraza sta ustrezna. Figa je s posredovanjem srednjeveške nemščine ali nekega romanskega jezika prevzeta iz latinske besede fīcus, ki prav tako pomeni 'figa' in smo jo kasneje še enkrat prevzeli v slovenščino kot fikus, besedi smokva pa lahko sledimo do skupne slovanske rekonstruirane besede *smoky (v rodilniku *smokъve). Od tod je zgodovina besede manj jasna, najverjetneje pa gre za povezavo s *smokъ 'sok' in bi beseda prvotno torej pomenila *'sočni sadež. Manj verjetno je, da smo jo prevzeli iz gotske besede *smakka 'figa', saj je mogoče ali celo bolj verjetno tudi, da je germanska beseda prevzeta iz slovanske in ne obratno.

  Ugotovimo lahko, da raba kaže, da je beseda figa veliko pogosteje v rabi kot smokva. Niti ta podatek niti podatek o izvoru besede pa ne nudita podatka, po katerem sprašujete, torej, ali je ena od teh dveh besed za rabo v knjižnem jeziku bolj primerna kot druga.

  Simona Klemenčič (december 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.