×

Ženska oblika besede »mislec«
 • Vprašanje:

  Kako se glasi ženska oblika besede mislec?


  Odgovor:

  Za besedo mislec v slovenščini nimamo besedotvorne izpeljanke, ki bi označevala misleca ženskega spola. Čeprav gradivo v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika dokazuje, da se take besede nenehno porajajo (adut --> adutka, abraham --> abrahamka), je za misleca še nismo zasledili. Edina kandidatka, beseda mislica, se pomensko nanaša na bistroumno misel (npr. literarna mislica na ta deževen dan).

  Ker pa se v slovenščini nekateri samostalniki moškega spola lahko nanašajo tudi na ženske osebe (npr. angel: »Mogoče je bila tudi ona angel, ki mi je bil poslan, da bi me posvaril, naj bom previdna pri uporabljanju svojih intuitivnih darov.«) in obratno (tudi samostalnike ženskega spola lahko uporabimo za poimenovanje moškega, npr. stranka), je mogoče tudi besedo mislec uporabiti za ženski spol. To rabo potrjuje tudi naše gradivo, npr.: Sem bila mislec, modri filozof, // vse dni bogata, kakor oni grof, // ki nosil »špico« je za zlati »knof« (Samsa).

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.