×

Sklanjanje besedne zveze »zli duhovi«
  • Vprašanje:

    Prosim za pomoč pri sklanjanju besedne zveze zli duhovi. Je 6. sklon: zlimi duhovi, zlemi duhovi ali zli duhovi (kot z žal ženami). V rabi so vse tri variante, e-pravopis ima zlemi duhovi.


    Odgovor:

    Pravilna oblika v orodniku množine se glasi z zlimi duhovi. Sklanjamo torej obe sestavini dvobesednega poimenovanja, saj imamo opravka z dvema samostojnima prvinama, tj. samostalnikom duh in pridevnikom zel. V rabi se pogosto pojavlja tudi oblika z zli duhovi, saj se pridevnik zel v sodobni slovenščini uporablja redko in večinoma le v določenih zvezah (npr. zli duhovi, zla usoda, zla slutnja), zato se pri govorcih slovenščine počasi izgublja občutek o samostojnosti prve sestavine.

    Tanja Mirtič (december 2018)