×

Stopnjevanje pridevnikov: opisno ali z obrazilom?
 • Vprašanje:

  V rabi pogosto opažam zveze čim bolj natančen, čim bolj zanesljiv, čeprav se pridevnika po SP stopnjujeta obrazilno. Je v zvezi s čim sprejemljivo tudi opisno stopnjevanje?


  Odgovor:

  Pravila za stopnjevanje pridevnikov, kot jih najdemo v Slovenskem pravopisu 2001 in v SSKJ, predvidevajo opisno stopnjevanje samo za pridevnike, ki ne morejo tvoriti primernika z obrazilom, npr. črn, kuhan, nasedel, divji, pegast, zabuhel ipd. Opisno pa naj ne bi stopnjevali kakovostnih, npr. mlad – mlajši, vitek – vitkejši, in mernih pridevnikov: visok – višji, plitek – plitkejši. Ker pa gre pri stopnjevanju za poudarjanje lastnosti in s tem za pomensko kategorijo, se omenjena pravila v rabi ne uresničujejo izključno. Tako že SSKJ predvideva opisno stopnjevanje tudi pri pridevnikih, ki jih je mogoče stopnjevati z obrazili, in sicer v primerih, ko želimo kaj še posebej poudariti, npr. to je najbolj pohleven človek (namesto najpohlevnejši). Poleg tega se pogostokrat opisno stopnjujejo tudi daljši pridevniki, npr. bolj razumljiv, najbolj fantastičen, najbolj prepoznaven, najbolj izkušen, namesto: najrazumljivejši, najfantastičnejši, najprepoznavnejši, najizkušenejši ipd.

  Situacija se z dodanim čim pravopisno v ničemer ne spremeni, saj je raba besede čim kot prislova predvidena predvsem pred primerniki za izražanje največje možne mere, in sicer ob obrazilno stopnjevanih mernih in kakovostnih pridevnikih: čim širši, hitrejši, krajši, manjši, večji, lažji, boljši, nižji, višji, cenejši, če naštejem deset najpogostejših v rabi. Za doseganje dodatnega poudarka pa se čim uporablja tudi v zvezi z opisno stopnjevanimi pridevniki in prislovi, ki bi jih bilo glede na pravila sicer treba stopnjevati z obrazili. Najpogostejši taki primeri so:

  bolj običajno manj običajno
  čim bolj podoben/podobno čim podobnejši
  čim bolj naraven/naravno čim naravnejši/čim naravn-eje/-ejše
  čim bolj učinkovito čim učinkovit-eje/-ejše
  čim bolj konkreten/konkretno čim konkretnejši/čim konkretn-eje/-ejše
  čim bolj enakomeren/enakomerno čim enakomernejši/čim enakomern-eje/-ejše
  čim bolj racionalen/racionalno čim racionalnejši/čim racionaln-eje/-ejše

  Podobno velja za pridevnik natančen, ki se zlasti v zvezi s čim, pogosteje stopnjuje opisno, torej: čim bolj natančen, čeprav bi bilo pravopisno ustrezneje čim natančnejši. Na drugi strani pa je raba med možnostma čim bolj zanesljiv in čim zanesljivejši zelo uravnotežena. Kot rečeno, pravopisno ustreznejša je druga možnost.

  Polona Gantar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.