×

Izvor in pomen besede »odisejada«
  • Vprašanje:

    Kam bi uvrstili besedo odisejada? Vem, da je frazem besedna zveza ...Ali je tudi odisejada frazem oz. kaj je?


    Odgovor:

    Beseda odisejada v pomenu »dolgotrajno, dogodivščin polno potovanje« ni frazem, temveč preprosto samostalnik ženskega spola, katerega današnji pomen je nastal po metafori iz prvotnega »Odisejevo dolgotrajno, dogodivščin polno potovanje izpred Troje do domače Itake«, ki pri nas ni več v rabi. Za frazeme je značilno, da so večbesedni, pri tem pa vsota pomenov sestavin ni enaka pomenu frazema. O enobesednih frazemih govorimo le v primerih, ki se pišejo skupaj ali narazen, npr. nasvidenje poleg na svidenje. V jeziku ni malo besed, pri katerih se prvotni pomen popolnoma pozabi in prevlada metaforični ali metonimični. Ena takih je beseda nebo, ki je prvotno pomenila le »oblak«, po prihodi prednikov Praslovanov v Vzhodno Evropo pa je zaradi pogosto oblačnega neba na tem področju začela pomeniti kar nebo samo. Ista praindoevropska beseda se je pomensko enako razvila še v baltskih jezikih in hetitščini, medtem ko se je npr. v Grčiji, kjer je sončnega vremena bistveno več, ohranil pomen »oblak, megla«.

    Marko Snoj (november 2013)