×

Katero bo novo ime države »Svazi«: eSvatini, Esvatini ali Svazi? – »Esvatini«!
 • Vprašanje:

  Kralj države Svazi je državo ob 50. obletnici neodvisnosti izpod britanske vladavine preimenoval v njeno izvirno ime eSvatini, torej Swaziland v eSwatini.
  Sprememba imena bi lahko pomenila tudi novo ustavo te majhne države med Južno Afriko in Mozambikom. Ime še ni uradno, gre za kraljevo odločitev - vprašanje, ki se odpre je, ali kraljeva odločitev dovolj, da 'svet' spremeni njihovo naslavljanje? In kako to zapisovati v slovenščini, saj se ime - po novem - ne začne z veliko začetnico, pač pa malo: eSvatini?

  V slovenskih medijih pa zdaj najdemo mešanico zapisov:

  • STA: V afriški absolutni monarhiji Esvatini potekajo volitve
  • RTV/MMC: Kralj Svazija državo preimenoval v kraljevino eSvatini
  • DNEVNIK: Kralj preimenoval državo Svazi v eSvatini
  • URAD ZA PUBLIKACIJE, Evropa: Svazi, uradno polno ime: "Kraljevina Esvatini" namesto "Kraljevina Svazi", uradno kratko ime: "Esvatini" namesto "Svazi"

  Katero ime torej uporabljati?


  Odgovor:

  Glede imena eSwatini bo končno odločitev sprejela Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS, ki jo vodi dr. Matjaž Geršič. V KSZI se je o imenu že razpravljalo, v nadaljevanju pa bodo predstavljena dejstva, ki nas bodo vodila pri iskanju najprimernejše različice imena.

  V nadaljevanju podajam na kratko različna stališča, o katerih se bo morala KSZI izreči (v dosedanji razpravi pa so že sodelovali strokovnjaki komisije, dr. Metka Furlan, dr. Drago Perko, dr. Matjaž Geršič in dr. Drago Kladnik).

  a) V letu 2017 se je svazijski kralj Sobhuza II. odločil, da bo uradno ime države Swaziland spremenil in sicer v Kraljevina eSwatini. Najverjetneje je razlog za preimenovanje želja po imenu brez angleške pripone (..land). Ob pojavu nenavadnega imena za evropske jezike se je začelo ugibati, kako nenavadno ime podomačiti, saj slovenski pravopis določa, da se imena držav podomačijo. Domačenje zapisa na osnovi izgovora bi pomenilo zamenjavo dvojnega w z v (eSvatini), dogovor pa bo potreben pri začetnem malem e.

  b) Na srečanju geografov Delovne skupine za eksonime pri izvedenski skupini OZN za zemljepisna imena, ki je potekalo septembra 2018 v Rigi, so bile predstavljene različne prakse pri prevzemanju novega imena: npr. Madžarska se je odločila za ohranitev imena Swaziland, Velika Britanija in Poljska pa za Eswatini.

  c) Zdi se, da se evropske države najraje odločajo za ohranitev imena, kakršnega so poznali do sedaj, med uradnimi imeni pa sprejemajo različne možnosti:
  Hrvaška: Svaziland – uradno: Kraljevina eSwatini
  Italija: Swaziland – uradno: Regno di Eswatini
  Nemčija: Swasiland – uradno: Königreich Eswatini
  Portugalska: Suazilândia, eSwatini, Essuatíni – uradno: Reino de eSwatini
  Nizozemska: Swaziland – Koninkrijk eSwatini
  Francija: L’Eswatini – uradno: le royaume d’Eswatini
  Španija: Suazilandia​, Esuatini – uradno: Reino de Suazilandia,​ Reino de Esuatini
  Rusija: Короле́вство Сва́зиле́нд, Короле́вство Эсватини
  Ukrajina: Сва́зіленд – uradno: Королі́вство Есваті́ні

  č) Mali e v imenu eSvatini je slovnični morfem, s katerim v jeziku svazi (ki ga mnogi prištevajo kar med zulujska narečja) izražajo krajevni pomen. Spremenljivi slovnični morfem pa ni le začetni e, temveč tudi pripona -ini. Ker obe obrazili dodajo imenu iSwati, je ime države eSwatini. Na spletni strani (https://ss.wikipedia.org/wiki/Umbuso_weSwatini) https://ss.wiképedia.org/wiki/Umbuso_weSwatini) te države najdemo zapise, ki imajo zagotovo različen oblikoskladenjski pomen: eSwatini, lasaSwatini, kuseSwatini, emaSwati, ISwátini, weSwatini.

  d) Do sedaj smo pri podomačevanju jezikovnih prvin iz teh jezikov z malo zapisane oblikoslovne elemente preprosto izpuščali, npr. isiZulu > zulu (jezik) oz. podomačeno zulujščina, vendar pa je res, da pri jezikih, ljudstvih ipd. ne gre za uradna imena suverenih držav, pri katerih je enotnost imena kot identifikacijskega elementa neke države pomembnejša. A ne vedno. Ime Lesoto je bilo že standardizirano v obliki s spredaj zapisanim morfemom, prebivalci pa so Lesotci, četudi v sotščini prebivalca označuje morfem ma pred osnovo sotho, prebivalce (v množini) pa morfem ba pred osnovo. Gl. Lesotho.

  Pri odločitvi o slovenskem imenu države Esvatini/eSvatini ima komisija torej več možnosti:

  1. Najpreprostejša možnost je ime Svazi ohraniti v dosedanji obliki.
   Za to odločitev govori tudi knjižica Svet v žepu (1997), iz katere je razvidno, da je uradno ime, ki naj bi bilo šele v letu 2017 predlagano, v resnici starejše, saj v njej najdemo ob podomačeni variant Kraljevina Svazi tudi svazijsko ime Umbuso we Swatini.

  2. Najbolj razširjena možnost je sprejeti tehnično rešitev, torej ime z zapisanim e, saj je tako storila večina jezikovnih skupnosti, in pisati Esvatini ali kar citatno eSvatini. Mali e v tem primeru ni rabljen v pomenu 'elektronski' – portal eDavki ali e-pošta.

  3. Uveljaviti najbolj podomačeno različico imena – Svazija pomeni ohraniti staro osnovo z novim priponskim obrazilom, značilnim za imena držav, pokrajin v slovenščini – je druga od domačih poimenovalnih možnosti. (Pri tem tvorimo prebivalska imena: Svazijec, Svazijka in pridevnik na -ski: svazijski, ki se ne razlikujejo od izpeljank iz imena Svazi.)

  4. Četrta možnost je izpeljati slovensko ime države iz zdaj predlaganega korena Svat-+-ija. Tako bi dobili Svatijo in tvorili prebivalska imena: Svatijec, Svatijka in pridevnik na -ski: svatijski.

  Vprašanje spremembe imena v obliki, ki ga želijo v tej državi, pa ne odpira le konkretne imenske zadrege, temveč tudi še nerešeno sociolingvistično oz. jezikovnopolitično vprašanje glede upoštevanja volje posameznih narodov.

  DODATEK (21. 2. 2019):

  KSZI se je na današnji seji s konsenzom odločila za preimenovanje države Svazi in novo uradno ime – Esvatini (zgoraj 2). S tem se tako vključuje med države, ki so se demokratično odločile za upoštevanje želje svazijskega monarha. Slednje je bilo, ob upoštevanju hitre razširjenosti imena Esvatini [esvatíni] v državah sveta in OZN, prepričljivejše kot jezikoslovna dejstva, predstavljena v zgornjem odgovoru (č in d).
  Prebivalci države bodo torej poimenovani Evatinci (Esvatinec, Esvatinka), pridevnik pa esvatinski. Jezik prebivalcev ostaja svazijščina.

  Helena Dobrovoljc (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.