×

Kako je ustrezneje: »doma za starejše« ali »dom za ostarele«?
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno: dom za starejše ali dom za ostarele?


  Odgovor:

  Za besede ali besedne zveze, ki poimenujejo pojave, ki splošno veljajo za neprijetne, je pogosto značilno, da imajo več sinonimov, ki so v rabi bolj ali manj ustaljeni. Tovrstni nizi popolnih sinonimov nastajajo tako, da se »neprijetne« besede ali posamezne sestavine besedne zveze zamenjujejo z istopomenskimi enotami, ki imajo manj negativno obarvan pomen (gre za olepševalne besede oz. evfemizme), posledica tega pa je izrazna neustaljenost določenega pomena.

  V besedilnem korpusu Gigafida najdemo pester nabor sinonimnih besednih zvez s pomenom ‘ustanova, ki starejšim osebam omogoča bivanje [...]’ (v oklepaju je navedena frekvenca pojavljanja):
  dom upokojencev (5485),
  dom starejših občanov (3527),
  dom za ostarele (3514),
  dom za starejše občane (1454),
  dom starostnikov (870),
  dom za upokojence (517),
  dom ostarelih (460),
  dom za starostnike (394),
  dom počitka (391),
  center za starejše (346),
  upokojenski dom (125),
  dom onemoglih (74),
  dom starih in onemoglih (1).

  Podatki iz Digitalne knjižnice Slovenije kažejo, da sta najstarejša ustaljena sinonima dom onemoglih in dom starih in onemoglih (zveza dom starih in onemoglih se v besedilnem korpusu Gigafida pojavi samo enkrat, zveza dom onemoglih, ki je pridobila nov pomen, pa 74-krat). Pozneje se pojavljata zlasti zvezi dom upokojencev, dom starejših občanov, nato še dom počitka, raba zveze dom onemoglih pa prične pešati. To stanje odraža tudi prva izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki pri iztočnici dom navaja le zvezo dom onemoglih, zveze dom upokojencev, dom starejših občanov in dom počitka pa se v SSKJ pojavijo šele po dopolnitvi z novejšim gradivom, pri iztočnicah s konca abecednega seznama: starejši, počitek in upokojenec.

  V uradnih nazivih tovrstnih ustanov se najpogosteje pojavlja zveza dom starejših občanov, veliko redkeje najdemo zvezi dom starejših in dom upokojencev. Glede na ustaljenost leksema v nazivih je torej najprimernejše in pomensko najustreznejše poimenovanje dom starejših občanov, saj gre za ustanovo, v kateri ne bivajo samo upokojenci (čemur pomensko ustreza samostalnik starejši).

  Špela Petric Žižić (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.