×

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?
 • Vprašanje:

  Ob pripravljanju tekstov za posamezne koncertne prireditve sem vedno znova v dilemi, kako zapisati dan, datum, uro, kraj prireditve v koncertni listih (naštevanje podatkov).

  Kateri zapis je ustreznejši:

  1. koncert:
   torek, 6. november 2018 ob 20.00, Slovenska filharmonija

  ali

  1. koncert:
   torek, 6. november 2018, ob 20.00, Slovenska filharmonija


  Odgovor:

  Aktualni pravopis v členu 299 navaja:

  Zveze kot v nedeljo, 9. maja, (bo) … se redkeje pišejo tudi brez vejic, tj. v nedeljo 9. maja (bo).

  Vendar za opustitev druge vejice nimamo skladenjske utemeljitve, pravopis pa morebitnih drugih razlogov ne navaja. Pri navedbi datuma gre dejansko za pristavek, tj. skladenjsko enoto, ki z drugega stališča poimenuje isti denotat kot odnosnica, od katere je pristavek ločen z vejico. Vejica pristavek tudi zaključuje, kadar mu ne sledi katero drugo ločilo, npr.: Danes, tri leta pozneje, spet iščemo odgovor na to vprašanje.

  Enako torej tudi v vašem primeru vejici stojita na obeh straneh:
  1. koncert:
  torek, 6. november 2018, ob 20.00, Slovenska filharmonija

  Tina Lengar Verovnik (januar 2019)


Prijavite se za odgovor