×

Hashtag, hešteg ali ključnik?
 • Vprašanje:

  Za tvitno ključno besedo se v slovenskem okolju uporabljajo izrazi hashtag, hešteg ali ključnik. Ker je tudi na RTVSLO vse pogosteje slišati #ključnik in tako pišejo in govorijo tudi na Zavodu RS za šolstvo, me zanima vaše mnenje.
  Sem brskal po že odgovorjenih jezikovnih vprašanjih SAZU, a iskalnik ni našel nobene od navedenih besed.


  Odgovor:

  Izraz ključnik kot slovenska ustreznica za hashtag oz. poslovenjeno hešteg se je med uporabniki slovenskega jezika razmeroma hitro razširil v različnih besedilih, ne samo na spletu (prim. korpus Janes, kjer ima ključnik 50 pojavitev), ključnik se je – kot že sami omenjate – uveljavil tudi v različnih medijih in strokah. Prav zato je bil leta 2017 najprej uslovarjen v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, z letošnjim prirastkom na portalu Fran pa je kodificiran tudi v ePravopisu.

  Več o ključnikih si lahko preberete tudi v prispevku Raba ključnikov v slovenskih tvitih.

  Mija MIchelizza (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.