×

Kako se slovensko prevede angleško besedo »meme«?
 • Vprašanje:

  Kako se slovensko prevede angleško besedo meme?


  Odgovor:

  Mem ali citatno dvojnico meme za angleško meme poznamo danes predvsem v pomenu 'sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z napisom, posnetka, ki se tako prenaša v elektronski komunikaciji'. To poimenovanje pa je nastalo iz poimenovanja mem (angl. meme) v teoriji Richarda Dawkinsa, ki pravi, da se memi na podoben način kot geni prenašajo med ljudmi (prim. Richard Dawkins, 2006: Sebični gen. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d.).

  Oba pomena sta trenutno uslovarjena v Sprotnem slovarju slovenskega jezika na portalu Fran, zapis pa je dvojnični, torej mem in citatni meme.

  Mija MIchelizza (januar 2019)