×

Kako se slovensko prevede angleško besedo »meme«?
 • Vprašanje:

  Kako se slovensko prevede angleško besedo meme?


  Odgovor:

  Mem ali citatno dvojnico meme za angleško meme poznamo danes predvsem v pomenu 'sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z napisom, posnetka, ki se tako prenaša v elektronski komunikaciji'. To poimenovanje pa je nastalo iz poimenovanja mem (angl. meme) v teoriji Richarda Dawkinsa, ki pravi, da se memi na podoben način kot geni prenašajo med ljudmi (prim. Richard Dawkins, 2006: Sebični gen. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d.).

  Oba pomena sta trenutno uslovarjena v Sprotnem slovarju slovenskega jezika na portalu Fran, zapis pa je dvojnični, torej mem in citatni meme.

  Mija MIchelizza (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.