×

Razmerje med »obletnica« in »n-letnica«
  • Vprašanje:

    V medijih se pojavlja zapis ob 200-letnici rojstva F. Miklošiča. Ali ni pravilno ob 200. obletnici rojstva neke osebe in ob 200-letnici delovanja kakega društva, torej da uporabimo besedo obletnica, kadar se nanaša na enkraten dogodek, in -letnica, kadar se nanaša na trajanje/delovanje?


    Odgovor:

    Slogovno dobro je vsekakor točno tako, kot ste zapisali. Obletnica poimenuje vsakoletno ponovitev enkratnega dogodka, n-letnica pa s številom n opredeljeno obletnico začetka nekega trajanja.

    Marko Snoj (november 2013)