×

Spreganje glagola »skakati«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sprega glagol skakati? Je mogoča poleg oblike skačem, skačeš, skače ... tudi oblika skakam, skakaš, skaka ..., kot je navedeno v Amebisu?


  Odgovor:

  Pravilno spreganje glagola skakati se glasi:

  • skačem, skačeš, skače, skačeva, skačeta, skačeta, skačemo, skačete, skačejo.

  Glagol skakati namreč v sedanjiških oblikah izkazuje premeno soglasnika k > č. Pregibanje brez premene v knjižnem jeziku ni nevtralno, kar izkazuje tudi SSKJ. Obstaja pa v knjižni slovenščini kar nekaj tovrstnih glagolov, kjer sta uveljavljena oba načina pregibanja (npr. jokati jočem/jokam, sukati sučem/sukam). Pri nekaterih glagolih je lahko pregibanje s premeno k > č tudi stilno zaznamovano (npr. sikati sičem).

  Tanja Mirtič (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.