×

Damaščansko jeklo – damast ali damask?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno imenuje jeklo, ki je skovano iz mnogih plasti – damask ali damast.


  Odgovor:

  Ker imamo glagol damascirati "s kovanjem vzorčasto okrasiti železo ali jeklo", ki mu v drugih evropskih jezikih ustrezajo tvorjenke iz aktualnega imena sirskega glavnega mesta, npr. franc. damasquiner, nem. damaszieren, pričakujemo, da se besedna zveza damaščansko jeklo "jeklo z zlato ali srebrno intarzijo" poenobesedi tako, da je poenobesedenje enakozvočno z imenom mesta, po katerem je imenovano na ta način obdelano jeklo, torej damask.
  Pridevnik damaščanski bi bil resda lahko tvorjen tudi iz *Damast(o), a je tako sinhrono kakor diahrono zanesljivo iz Damask, saj Damasto, kar je starejša italijanska oblika imena tega mesta, pri nas živi le v izposojenki damast "tkanina z bleščečimi se vzorci", ki je k nam prišla iz italijanščine prek nemščine.
  Poimenovanje vrste izdelkov po kraju prvotne izdelave je v jeziku pogost pojav. Naša raševina, starejše raš, je poimenovana po valonskem mestu Arras; mlajši jeans pa je prvotno angleška množinska oblika od Jene, kar je staro angleško ime italijanskega pristanišča Genova.

  Marko Snoj (januar 2019)


Prijavite se za odgovor