×

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?
 • Vprašanje:

  Zanima me , kakšen je pravilen zapis: Zlato Polje ali Zlato polje. Včasih so bila tu dejansko le polja, danes pa je tudi naselje. Se ohrani starejši zapis ali je treba oboje pisati z veliko začetnico?


  Odgovor:

  Aktualna pravopisna pravila v Slovenskem pravopisu 2001 učijo, da imena naselij pišemo v vseh sestavinah z veliko začetnico, razen če je neprva sestavina ene od občnoimenskih poimenovanj za naselje (Stara vas, Novo mesto):

  Člen 70: V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce), naselje (če ne stojijo na začetku imena).

  Če gre za naselje, pišemo torej Zlato Polje z veliko začetnico v obeh sestavinah. Tako imenovano naselje je naselje v Občini Lukovica.

  Če pa gre za del naselja, kot je to v Kranju, potem zanj veljata naslednji pravili, po katerih pišemo drugo sestavino z malo začetnico Zlato polje:

  Člen 69: Za imena delov naselbin (Pobrežje, Zelena jama) veljajo ista pravila kakor za nenaselbinska imena.
  Člen 73: V nenaselbinskih imenih pišemo prvo sestavino zmeraj z veliko začetnico, neprve sestavine pa z malo, če že same niso lastno ime: Zelena jama, Ulica stare pravde ...

  Helena Dobrovoljc (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.