×

Presnete kalorije in telesna masa
 • Vprašanje:

  Veliko pišem o energijskem vnosu hrane, o hujšanju in podobnem. Še nikoli nisem nikogar slišala reči, da šteje kilodžule ali da si meri telesno maso. Ustaljena raba je, da štejemo kalorije in merimo telesno težo. Ker pišem tudi za internet in morajo biti besedila taka, da jih uporabniki lahko najdejo prek iskalnikov, je seveda smiselno, da so besedila prilagojena ustaljeni rabi.

  Zakaj izpostavljam to težavo? Ker imamo standarde tudi na področju meroslovja. Vsak šolar ve, da teže ne merimo v kilogramih in da človek, ko govori o svojih kilogramih, govori o svoji MASI. Kalorija je pri nas neveljavna merska enota.

  Potem pa je tu še inšpektorat Urada za meroslovje, ki nam, ki se s kalorijami redno srečujemo, pogosto pošilja ljubka opozorila o tem, da se pri nas uporabljajo kilodžuli in da so kalorije prepovedane.

  Kakšno je vaše mnenje o tem: kaj ima v besedilni komunikaciji prednost? Ustaljena ali standardizirana raba?


  Odgovor:

  V strokovnih besedilih, na deklaracijah, v učbenikih ipd. je smiselno uporabljati aktualne merske enote, še zlasti, če so zapisane enote ob številkah. Enako velja, da je ob objavi kuharskih receptov ob novih merskih enotah dobrodošlo navajati tudi stare, ki jih imamo v zavesti meroslovno povprečno izobraženi bralci.

  Sicer pa je preganjanje oblik, ki niso več zgolj v funkciji »merjenja«, nesmiselno, še zlasti, kadar motivirajo nove pomene in so v vlogi besedotvornih podstav za izraze, ki jih ne moremo nadomestiti (kalorimeter, kalorijska bomba v pomenu ‘hrana z visoko energijsko vrednostjo’, pojesti preveč kalorij v pomenu ‘pojesti preveč hrane z visoko energijsko vrednostjo’ in podobno).

  Nekoliko zaskrbljujoče je, da se pri merskih enotah tudi zakonsko govori o javni rabi nasploh, kar se zdi slabša rešitev, saj je pojem javne rabe včasih težko razmejiti od zasebnih praks. Enako smo lahko zaskrbljeni zaradi neustreznega tolmačenja rabe besedne družine kalorija, kaloričen ipd., ki temelji na nerazumevanju delovanja jezika, pomenskih prenosov ipd. Jezikovni uporabniki v Republiki Sloveniji se lahko sklicujejo na referenčne slovarje, ki prepoznajo kontekstualno, funkcijsko in besedilno različnost sestavin besedne družine. Potvarjanje jezikovne rabe v teh primerih, torej avtomatsko zamenjevanje kalorij s kilodžuli v vseh kontekstih, se zdi nepotrebno siromašenje jezika.

  Helena Dobrovoljc (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.