×

Raba velike oz. male začetnice v zvezi »božji sin«
 • Vprašanje:

  Prosim za pojasnilo glede pisanja sintagme božji sin. Gre za prevod besedila iz 14. stoletja, kjer je Bog, jasen in eden, pisan z veliko, v omenjeni sintagmi pa nisem prepričana, ali se piše Božji Sin ali morda božji Sin. N. P.


  Odgovor:

  V zadnjih prevodih svetopisemskih besedil se pridevnik Božji piše z veliko začetnico, da je glede nje izenačen s pridevniki Bogov (ki pa se ne uporablja; še ob koncu 19. stoletja je bilo v Levčevem Slovenskem pravopisu (1899) istovrstno Gospodnji, kar je zdaj Gospodov), Ninin ali Pavlov ipd.

  Pisanje z veliko začetnico seveda velja za verska besedila, medtem ko ostaja mala začetnica v pridevniku božji za z Bogom kot osebo le še rahlo povezane reči (božja pot = romanje), kletvice (v božjo mater) ipd. – Zveza Božji Sin (= Jezus Krisus) je tako, z dvema velikima začetnicama, pisana v zadnjem prevodu Svetega pisma (1996 s ponatisi) v svetopisemskem besedilu (npr. v Jn 1,34; 10,36) in ob njih v opombah (npr. v standardnem slovenskem prevodu svetega pisma k Jn 1,1) in v prevodih odlomkov iz del (starejših) teologov (npr. Cirila Aleksandrijskega v opombi k Jn 1,34).

  Peter WeissNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.