×

Stičnost posebnih znamenj
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje glede stičnosti (matematičnih) znakov v naslednjih primerih: n = 9 ali n=9; p > 0.05 ali p>0.05; 78,3 ± 8,1 ali 78,3±8,1; 29 - 33% ali 29% - 33%.


  Odgovor:

  Čeprav se aktualni Slovenski pravopis 2001 (v § 16) ne opredeljuje glede stičnosti matematičnih pisnih znamenj, pa se je v okviru strokovnega jezika vzpostavil sistem pravil, ki določajo, da so matematična znamenja nestična, torej: n = 9 in 78,3 ± 8,1.

  Bolj izrecen je pravopis pri t. i. znamenjih iz logike (SP 2001, § 17), kjer pravi »Vsa ta znamenja se pišejo nestično«. Torej: p > 0,05 (Pri decimalnem številčenju kot znamenje za mejo med celim številom in decimalkami uporabljamo vejico, kot določa SP 2001 v § 351.)

  Tretji primer je mogoče razložiti s skladenjskim izpustom ponavljajočega se jedra priredno povezanih besednih zvez. Namesto od devetindvajset odstotkov do triintrideset odstotkov zapišemo krajše: od devetindvajset do triintrideset odstotkov, s simboli pa to zapišemo s stičnim, tj. predložnim pomišljajem in nestično z znamenjem za odstotek takole: 29–33 %.

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.