×

Sklanjanje francoskih priimkov, ki se končajo na -at: »Chauchat«
 • Vprašanje:

  Sklanjanje francoskih priimkom, ki se končajo na -at.

  Primer: Chauchat, izg. Šoša. Kako je z dajalnikom in orodnikom?
  Ali ga naj pisno sklanjamo drugače kot ustno? Torej napišemo Chauchatu, s Chauchatom, izgovorimo Šošaju, s Šošajem?


  Odgovor:

  Pri francoskih priimkih s končnim nemim (oz. neizgovorjenim) soglasnikom je razkorak med zapisom in izgovorom velik oziroma pisno sklanjanje drugačno kot govorno.

  1. Pri pisnem sklanjanju francosko ime Chauchat sklanjamo enako kot navadno besedo moškega spola, npr. korak ali npr. priimek Horvat:

  • Chauchat Chauchata Chauchatu Chauchata pri Chauchatu s Chauchatom
  • Horvat Horvata Horvatu Horvata pri Horvatu s Horvatom

  2. Pri govorjenem sklanjanju izhajamo iz izgovora imena. Izgovor [šošá] nas usmerja k sklanjanju po vzorcu Zolá, ki je prav tako naglašen na končnem samoglasniku a:

  • Zola Zolaja Zolaju Zolaja pri Zolaju z Zolajem
  • [šošá šošája šošáju šošája pri šošáju s šošájem]

  Zaradi končno naglašenega samoglasnika ime podaljšuje v vseh sklonih osnovo z j, hkrati pa v osnovo vrinjeni j povzroči tudi preglas (= spremembo o v e) v orodniku, kar dodatno vpliva na razliko med pisnim in govornim sklanjanjem:

  • s Chauchatom
  • [s šošájem]

  Posebna pisna dvojnica
  Pravopis iz leta 2001 uvedel pri pisnem sklanjanju v orodniku dvojnico, ki naj bi govorce opozarjala na razliko v govornem sklanjanju. Paradigma, ki sledi pravopisu, je torej naslednja:

  • Chauchat Chauchata Chauchatu Chauchata pri Chauchatu s Chauchatom/Chauchatem
  • [šošá šošája šošáju šošája pri šošáju s šošájem]

  Helena Dobrovoljc (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.