×

Izražanje svojine oseb z dvema imenoma
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako tvorimo svojilni pridevnik iz dvojnih imen, npr: José Antonio, María Alejandra.


  Odgovor:

  Pravopisno pravilo (SP 2001: § 961, 966), ki določa, da pri rojstnih imenih in priimkih iz dveh ali več enot (Franc Jožef, Jean Paul; Roža Marija) svojilne pridevnike tvorimo tako, da zadnji sestavini pridevniške tvorjenke, ki vključuje skupaj pisana vsa imena, dodamo priponsko obrazilo -ov/-ev oz. -in, neprve sestavine pa pišemo z malo začetnico (Francjožefov, Jeanpaulov; Rožamarijin), se v rabi ni ustalilo. Uveljavilo pa se je, da so ta imena pisana skupaj, kadar iz njih tvorimo pridevnike na ‑ski (francjožefovska brada).

  Na imena, ki jih navajate, navadno ne apliciramo navedenega pravila (tj. *Joséantoniev, *Maríaelejandrin), temveč uporabljamo rodilniško izražanje (film Joséja Antonia, slika Maríe Alejandre).

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.