×

Kako pisati »Južna železnica«?
 • Vprašanje:


  Ali se ime železniške proge v Avstro-Ogrski lahko piše z veliko začetnico?

  Primer:

  • V to kategorijo je bila vključena tudi proga med mestoma Dunaj in Trst, ki so jo uradno poimenovali C.-KR. JUŽNA DRŽAVNA ŽELEZNICA (Kaiserlich-königliche Südliche Staatsbahn).

  • Leta 1858 je bila c.-kr. Južna železnica prodana C.-KR. PRIVILEGIRANI DRUŽBI JUŽNE ŽELEZNICE (k. k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft), ki jo je upravljala do leta 1923.

  V prvem primeru bi jaz z veliko pisala samo prvo besedo kot ime proge:
  Cesarsko-kraljeva južna državna železnica, v nadaljevanju pa lahko tudi Južna železnica. Drugi primer je ime družbe, torej ponovno C.-kr. privilegirana družba južne železnice ali Družba južne železnice.


  Odgovor:

  Imena cest, železnic, mostov – torej infrastrukturnih objektov, pišemo z veliko začetnico, če pa so imena večbesedna, pišemo poleg prve sestavine z veliko tudi vse lastnoimenske neprve sestavine: Bohinjska železnica, Severni tok ...

  Ime železnice Južna železnica je lastno ime, zato se tudi v stvarnem lastnem imenu Družba Južne železnice piše z veliko začetnico vse sestavine.

  Helena Dobrovoljc (januar 2019)