×

Po slovensko se »yakon syrup« glasi »jakonov sirup«
 • Vprašanje:

  Trenutno je postalo zelo popularno sladilo Yacon syrup, bi bilo bolj pravilno v slovenščino prevesti Jakon sirup ali Sirup jakon, na spletu se uporabljata obe opciji.


  Odgovor:

  Najbolj značilna samostalniška skladenjska zgradba v slovenščini je zveza pridevnika in samostalnika, zato si prizadevamo, da besedne zveze kot je yakon syrup prevedemo na ta način: jakonov sirup. O taki rabi priča tudi gradivo, npr.: http://www.zazdravje.net/content/Vrste_sladkorja_tabela.pdf

  Morda na pridevnik jakonov (in tudi na samostalnik jakon; izgovorjeno [jakón, prid. jakónov]) še nismo navajeni, a tudi primerljivi besedni zvezi agavin sirup in javorov/javorjev sirup danes brezizjemno zapisujemo z jasno izraženima pridevnikoma iz samostalnikov, ne pa s samostalnikoma v vlogi pridevnikov kot agava sirup ali javor sirup.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2019)