×

Kako se izgovorita samostalnika »tla« (rod. »tal«) in »del«
 • Vprašanje:

  V zadnjem času sem že nekajkrat slišala v medijih, da so besedi, kot sta tal in del, izgovarjali kot [tau] in [deu], npr. delavci niso zaključili gradbenih deu in žoge ni pobral s tau. Je to pravilno?


  Odgovor:

  V teh primerih lahko opazujemo neustaljeni izgovor končnega l-ja. Samomnožinski samostalnik srednjega spola tla ima v rodilniku pisno obliko tal in zadnjega pol stoletja slovenski jezikovni priročniki (SSKJ, SP 2001) pri njej določajo izgovor v zaporedju [táw] in [tál]. Samostalnik srednjega spola delo se v rodilniku dvojine/množine piše del, kar naj bi se v knjižnem jeziku izgovarjalo samo [dél]. Vsi samostalniki na -la in -lo se v rodilniku dvojine/množine namreč izgovarjajo s končnim l-jem, npr. tudi obal, skal, letal. Negotovost pri izgovoru rodilnika samostalnika delo najbrž izvira iz določila v jezikovnih priročnikih, da se samostalnik moškega spola del v pomenu ‘sestavina celote’ izgovarja kot [dél], pa tudi kot [déw].

  Pri izgovoru v slovenskem knjižnem jeziku se težko opremo na dovolj obsežne in za knjižni jezik veljavne in zanesljive korpuse, iz dosegljivih pa ugotavljamo, da pri izgovoru istih oblik nihajo celo isti posamezniki. Na osnovi izgovorov, predpisanih od druge svetovne vojne do danes, v navedenih oblikah, v katerih se l izgovarja tudi kot dvoustnični v (tule zapisan kot [w]), pa je mogoče presoditi, da obliki tal in del (v imenovalniku ednine ali v rodilniku dvojine/množine) izgovarjamo prednostno (in večinsko) samo z l, kar ne more biti nikdar narobe. Tako se izgovarjajo tudi (menda vse) tvorjenke iz njih: pridevnik talni (iz tla); manjšalnica delce (iz delo); rodilniki delca, delčka, oddelka, pridevnik delni (iz del) itd. Ob tem kdaj v knjižnem jeziku slišimo tudi izgovor [táw] in [déw] (‘sestavina celote’), ki ga pri teh izgovarjalcih ali njihovih učiteljih lahko razumemo kot zvestobo v priročnikih zapisanemu ali kot odraz neustaljenosti, ki je v pogovornem jeziku seveda še večja kot v knjižnem.

  OPOMBA: Dvoustnični v, pogosto zapisan kot u̯, je v odgovoru zapisan z dvojnim w.

  Peter Weiss (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.