×

Krajevna imena, tvorjena iz besede »vojna«
 • Vprašanje:

  Kolikor sem izvedel iz etimološkega slovarja na portalu Fran je beseda vojna prevzeta v 19. stol. iz drugih slovanskih jezikov. Torej bi to pomenilo, da beseda ni ljudska in da ne bi mogla biti iz nje tvorjena zemljepisna imena, kot so:

  • Vojna vas pri Črnomlju
  • Vojnačevo brdo v dolini Idrijce,
  • zaselek Vojni pri Šalovcih v Prekmurju,
  • zaselek Vojni dol pri Kandršah
  • kraj Vojnik v Savinjski dolini

  Zanima me iz kakšne osnove so slovensko govoreči ljudje brez da bi poznali besedo vojna in pridevnik vojen tvorili navedena zemljepisna imena, ki nedvomno kažejo na povezanost s to besedo .


  Odgovor:

  Krajevna imena Vojna vas, Vojsko, Vojščica in ime zaselka Vojni breg (vas Boreča) najverjetneje izvirajo iz slovanskih antroponimov na Voj-, npr. Vojmir, Vojslav. Ta imena so izpričana v zgodovinskih virih pri južnih Slovanih ter na Češkem in Poljskem. Ime zaselka Vojni dol (Podgorica pri Pečah v o. Moravče) je v letih1780 in 1826 zapisano kot Volov Dol, Wolloudol, zato ne sodi v to skupino. Krajevno ime Vojnik (zgodovinski zapisi Hoheneck ipd.) je rezultat podomačitve nemškega imena s štajersko narečno protezo v- (gl. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KZLAVDNA).

  Silvo Torkar (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.