×

Vpliv zanikanega glagola na sobesedilo
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni. Lepo prosim za odgovor, kateri stavek je slovnično pravilen: 1. Na računu ni naveden datum opravljene storitve ali 2. Na računu ni navedenega datuma opravljene storitve.


  Odgovor:

  V slovenščini se za zanikanimi glagoli uporablja predmet v rodilniku, torej: na računu je datum – na računu ni datuma.

  V primeru, ki ga navajate, je povedek sestavljen iz pomožnega glagola biti in deležnika stanja na -n, kar bi v trdilni različici zapisali kot: Na računu je naveden datum opravljene storitve.

  Pri zanikanju pa se v nikalno obliko postavi le glagol, njegov deležniški del (povedkovo določilo) kot tudi predmet zanikanja (osebek), pa ostaneta v imenovalniku, torej: Na računu ni naveden datum opravljene storitve. Tako odločitev je mogoče upravičiti z dejstvom, da deležnik naveden ni del samostalniške zveze: datum opravljene storitve, ampak sodi h glagolu biti. Slovnično govorimo o t. i. predikativnem zanikanju (Ilc 2008: 71), kjer je doseg nikalnice omejen na zloženi povedek: je naveden – ni naveden. Če bi npr. želeli trditev v stavku Jagode so zrele zanikati, se v slovenščini ne bi odločili za rodilniško obliko samostalnika v osebku: Jagod ni zrelih, ker bi s tem sugerirali, da jagode načeloma so, le zrelih ni, pač pa bi trditev zanikali samo v glagolu: Jagode niso zrele. Enako nam zanikanje Na računu ni navedenega datuma sugerira, da na računu lahko sicer je nek datum, vendar ne tisti, ki je sicer naveden nekje drugje.

  Polona Gantar (november 2013)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.