×

Statistika: navajanje enote za stopnjo incidence »oseba leto«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno navaja (sklanja) enoto za stopnjo incidence nekega dogodka v opazovani populaciji v določenem časovnem obdobju (angleško "per patient-year", tudi "per person-year", "patient-years"), npr:

  • pojavnost neželenega učinka je 0,4 na bolnik-leto ali 0,4 na bolnika-leto?
  • 15 na 100 bolnik-let ali 15 na 100 bolnikov-let ali 15 na 100 bolnikov-leto?


  Odgovor:

  V odgovoru na Terminologišču iz leta 2017 lahko preberemo, da naj bi bil najpogostejši zapis s poševnico, npr. človek/dan, ki pa ni tudi najustreznejši, saj "v tem primeru ne gre za število ljudi na dan, ampak za to, koliko ur dela opravi človek (delavec) v enem dnevu". Ker se v slovenščini ustaljuje tip prirednih samostalniških zloženk, pisanih z vmesnim stičnim vezajem (npr. pleskar-soboslikar = pleskar in hkrati soboslikar), je v odgovoru predlagano, naj se tudi v poimenovanjih tega tipa zapisuje vezaj.

  Vendar v vašem in podobnih primerih ne gre za tovrstne samostalniške zloženke, temveč bi po aktualnem pravopisu bolnik leto, pa tudi človek leto, človek dan in človek uro uvrstili med zloženke (tip baskitara), ki pa jih lahko dvojnično zapisujemo tudi narazen (bas kitara). V sodobni praksi se bolj uveljavlja pisanje narazen, saj so tovrstni primeri prevladujoče razumljeni kot zveze nesklonljivih prilastkov in samostalniških jeder -- kot pove že ime, so prvi deli torej nesklonljivi, zato bi tudi vaše primere sklanjali le v drugem delu:

  • pojavnost neželenega učinka je 0,4 na bolnik leto
  • 15 na 100 bolnik let

  V dostopnem korpusnem gradivu (korpusa Gigafida in slWaC) resda prevladuje zapis z vezajem -- bržkone zaradi vpliva izvornega angleškega jezika, vendar se najdejo tudi primeri brez vmesnega ločila:

  • Za stikalo SI2000 smo porabili tisoč človek-let [...]
  • Vsaka operacija mora vsebovati razvojno delo v višini opravljenih najmanj 60 človek let [...]

  Marsikdaj lahko iz prve besede take zveze tvorimo tudi pridevnik (basovska kitara). Za prevod izraza man-year tako spletni Računalniški slovarček denimo poleg izraza človek-leto ponuja še človeško leto. Vendar je taka zveza lahko večpomenska in zato premalo natančna, da bi lahko bila strokovni izraz -- npr. bolnik leto ni enako kot bolniško (bolnikovo?) leto.

  Peter Glavič v svojem prispevku v zborniku Terminologija v času globalizacije utemeljuje vezaj pri enotah, kot so amper-sekunda, kilowatt-ura ipd., z dejstvom, da lahko pride sicer do napačnih razumevanj (ampermeter kot enota in kot naprava; newtonmeter na kvadrat = (N m)2 proti newton meter na kvadrat = N m2). Pri človek dnevu in bolnik letu do takih zamenjav ne pride tako zlahka, zato vseeno svetujemo pravopisno ustrezni zapis s presledkom.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.