×

Prevajanje: angl. »perspective« in slov. »perspektiva«?
 • Vprašanje:

  Zataknilo se mi je pri iskanju ustreznega prevoda angleške besede perspective. Dictionary.com navaja tri možne pomene te besede, od katerih se dva ujemata z razlago besede perspektiva v SSKJ. Tretji pomen je "the ability to see meaningful interrelationships". Zanima me, ali je sprejemljivo ta slovenski izraz pomensko razširiti in podobno uporabiti, ali pa je to "lažni prijatelj", kateremu se je treba izogniti?


  Odgovor:

  Vprašanja s področja dvojezičnega slovaropisja je bolje nasloviti na prevajanju namenjene spletne forume. Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je namreč spletno mesto, na katerem raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU odgovarjajo na jezikovna vprašanja, ki jih s priročniki na Fran.si ni mogoče v celoti razrešiti. Zato bomo tokrat izjemoma navedli nekaj smernic, ki bi jih bilo dobro upoštevati pri prevajanju.

  Koristno je, da najprej pogledamo v angleško-slovenski slovar. Veliki angleško-slovenski slovar Oxford navaja tri pomene.

  0_1548931022994_upload-48509626-0c25-4a7f-9ae7-e20326fcab63

  Prvi pomen pri iztočnici perspective zajema prenesene pomene, ki se v angleščini nanašajo na dojemanje, razumevanje, presojanje: pogled, perspektiva, stališče, vidik ali zorni kot, odvisno od konteksta, v katerem je beseda rabljena. Pogled v SSKJ na Franu vas pri geslu perspektiva opozori, da je v slovenščini beseda v tem pomenu publicistično zaznamovana, in vam ponudi ustreznejše zamenjave.

  0_1548931049547_upload-4d76b602-1040-4698-8ab3-e6593d6019f3

  Zelo priporočamo, da se pri prevajanju ne osredotočate na eno samo besedo, saj ima pri iskanju ustreznice v slovenskem besedilu veliko vlogo tudi sobesedilo. Ustrezen prevod za citirani pomen iz angleškega slovarja Dictionary.com:

  0_1548931061694_upload-09573634-4a96-4601-b79d-fdc6dcd3fee4

  najdete v Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford in tudi v Gradovem slovarju v tistem delu slovarske iztočnice, ki ponazarja primere rabe ali prenesene pomene. Angleško: to put things into perspective. Slovensko: pogledati stvari v pravi luči. (O tem pomenu v slovenščini glej iztočnico luč v SSKJ.)

  Prevajalcem je dopuščeno, da glede na kontekst v nekaterih primerih ustvarijo novejšo ali drugačno pomensko različico, ki je glede na angleško rabo po njihovem mnenju najustreznejša, a tokrat te potrebe ni. Samo slovarje je treba natančno brati.

  Aleksandra Bizjak Končar (januar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.