×

Je prav »računalnikar« ali »računalničar«?
 • Vprašanje:

  Lepo pozdravljeni, sam sem proti besedi računalnikar, saj mislim, da je neustrezna. Poklic je računalničar, saj imaš opravka z računalniki in ne z računanjem.

  Kakšna pa je raba besede računalnikar oz. računalničar?


  Odgovor:

  Oba samostalnika, tako računalnikar kot tudi računalničar, sta z navadno izpeljavo tvorjena iz istega samostalnika, in sicer iz samostalnika računalnik, imata pa tudi enak pomen ('strokovnjak za računalništvo').

  Samostalnik računalnikar je bil verjetno v času nastanka poimenovalne potrebe kot poskus sistemske rešitve uslovarjen že v prvi izdaji SSKJ (1970–1991). Omenimo, da so v preteklosti jezikoslovci zavračali prav zmehčane oblike, ki jim dajete prednost: namesto električar, računalničar so priporočali elektrikar, računalnikar ipd. Današnja praksa kaže, da so zapisi s č danes precej pogostejši, čeprav je poklic računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju npr. uvrščen v tudi Standardno klasifikacijo poklicev SKP-08 iz leta 2008. Na drugi strani pa se je računalničar najprej pojavil v SP 2001, nato še v Slovarju novejšega besedja leta 2013 in bil kasneje zaradi gradivske potrditve sprejet tudi v drugo izdajo SSKJ.

  V korpusnem gradivu (Gigafida, KAS, Janes in SlWac) se izkazuje, da je raba računalničarja vsaj dvakrat, v nekaterih korpusih tudi tri- in večkrat pogostejša od rabe besede računalnikar.

  Mija MIchelizza (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.