×

Števniški izrazi v besedni zvezi ter izpuščanje jedra
 • Vprašanje:

  Lepo prosim za odgovor na tole vprašanje:

  a) Kandidati lahko potujejo od enega do trideset dni ...
  b) Kandidati lahko potujejo od en do trideset dni ...
  c) Kandidati lahko potujejo od enega do tridesetih dni ...

  Katera možnost, če sploh katera, je pravilna?


  Odgovor:

  Kadar je predložna zveza od – do uporabljena za izražanje količine oz. mere, opažamo različno skladenjsko vedenja izraza za izražanje količine in spremljajočega samostalnika. To je odvisno od tega, ali se ta količinski izraz ob samostalniku vede kot samostalnik (dvajset let) ali kot pridevnik (tri leta).
  Če bi vašo poved zapisali neokrajšano, zadrege ne bi bilo, le besedilo bi bilo slogovno bolj okorno:

  • Kandidati lahko potujejo od enega dneva do trideset dni

  Težave v vašem primeru torej povzroča krajšanje ponavljajočega se člena skladenjsko raznolikih zvez, v katerih samostalnik dan nastopa bodisi kot jedro ob levem ujemalnem prilastku (v rodilniku, ki ga zahteva predlog od: od enega dneva) bodisi kot desni prilastek (v množinskem rodilniku). Zato v naslednjih, okrajšanih primerih takih zadreg ni, saj je izpust jedra prve zveze enak neizpuščenemu:

  • Varčevanja lahko traja od pet (let) do deset let
  • otroci, stari od dveh (let) do treh let

  Od povedi, ki jih naštevate, je torej sprejemljiva le prva (a).

  Helena Dobrovoljc (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.