×

Sklanjanje priimka »Trento«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja moški tuj priimek Trento.


  Odgovor:

  Pri vseh samostalnikih na -o je sklanjanje odvisno od tega, ali je končni o naglašen ali ne. Ker za vaš priimek ne vemo, kako se izgovarja, spodaj navajamo obe možnosti.

  1. Če je končni o nenaglašen, samostalnik sklanjamo po 1. moški sklanjatvi tako, da končni o zgolj zamenjujemo z ustreznimi sklonskimi končnicami:
   Trento
   Trenta
   Trentu
   Trenta
   pri Trentu
   s Trentom

  2. Če pa je končni o naglašen, ga v vseh sklonih ohranjamo, pred ustrezno sklonsko končnico 1. moške sklanjatve pa dodajamo podaljšavo j:
   Trento
   Trentoja
   Trentoju
   Trentoja
   pri Trentoju
   s Trentojem

  Tina Lengar Verovnik (februar 2019)