×

Sklanjanje priimka »Trento«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja moški tuj priimek Trento.


  Odgovor:

  Pri vseh samostalnikih na -o je sklanjanje odvisno od tega, ali je končni o naglašen ali ne. Ker za vaš priimek ne vemo, kako se izgovarja, spodaj navajamo obe možnosti.

  1. Če je končni o nenaglašen, samostalnik sklanjamo po 1. moški sklanjatvi tako, da končni o zgolj zamenjujemo z ustreznimi sklonskimi končnicami:
   Trento
   Trenta
   Trentu
   Trenta
   pri Trentu
   s Trentom

  2. Če pa je končni o naglašen, ga v vseh sklonih ohranjamo, pred ustrezno sklonsko končnico 1. moške sklanjatve pa dodajamo podaljšavo j:
   Trento
   Trentoja
   Trentoju
   Trentoja
   pri Trentoju
   s Trentojem

  Tina Lengar Verovnik (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.