×

Razposajenost, razposajen, razposaditi
 • Vprašanje:

  Ker pogosto pišem kolumne, kjer je potrebna besedna raznovrstnost, me zanima, kakšen je glagol iz pridevnika "razposajen"; v intervjujih sem že nekajkrat opazil glagol razposaditi, a mi Fran ponudi to obliko le kot nadomestni glagol za razporejati. Kakšno je vaše mnenje?


  Odgovor:

  Iz glagolov tvorimo različne deležnike, tj. pridevniške oblike glagola. Deležnik na -n razposajen je oblika glagola razposaditi. Da bi med obema našli pomensko povezavo, ki je v sodobni obliki ni mogoče prepoznati:

  razposadíti -ím dov., razposádil; razposajèn (ī í) 
  posaditi na več mest: razposaditi otroke po sedežih / razposadila je goste okrog mize; prim. razposajen

  razposajèn -êna -o prid.(ȅ é) 
  ki zaradi velike sproščenosti (rad) naredi, povzroči kaj neprijetnega, neprimernega, navadno za šalo: razposajeni fantje, otroci; biti, postati razposajen 
  // ki izraža veliko sproščenost: razposajen smeh; razposajena pesem / razposajeno dejanje 
  razposajêno prisl.: 
  razposajeno se smejati; 
  prim. razposaditi

  pa morate upoštevati tudi prvotne pomene, pri čemer vam lahko pomaga etimološki slovar na portalu Fran, ki pravi, da je beseda »prvotno označevala nekoga, ‛ki ni posajen’, ‛ki ni na svojem mestu’«.
  Če ste glagol razposaditi zasledili v pomenu, ki ga ima sicer pridevnik razposajen, gre v tem primeru verjetno za besedno igro oz. priložnostno rabo, saj besedilni korpusi tega pomena še ne zaznajo. Če se bo raba glagola v tem pomenu razširila, jo bodo morali zabeležiti tudi slovarji.

  Če iščete sopomenke k razposajen, pa si pomagajte s sinonimnim slovarjem.

  Helena Dobrovoljc, Mija MIchelizza (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.